009 

Martin se kompozici vážné hudby začal věnovat v souvislosti se zvukovou a hudební tvorbou pro film. Filmovou tvorbou se zabývá od roku 2006 jakožto student FAMU a po úspěšném ukončení magisterského studia také jako nezávislý sound-designer. V roce 2010 začíná studovat skladbu na HAMU u prof. Ivany Loudové a postupně se zaměřuje i na koncertní tvorbu. Za své krátké působení v této oblasti sklidil už nejedno ocenění, např. hlavní ceny soutěže Pražského filharmonického sboru (2012) a soutěže ostravského festivalu Janáčkův Máj (2014), cena veřejnosti v soutěži orchestru Berg (2013), cena za nejlepší českou elektroakustickou skladbu v soutěži Musica Nova (2011, 2014) a další. Jako tvůrce zvukové složky se podílel na celovečerním filmu Velká noc, který zvítězil na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013. V roce 2014 je též spoluautorem kolektivní monografie Psychologické aspekty kompoziční tvorby (AMU a nakladatelství Triga).

Martin Klusák je zakládajícím členem TOPOS KOLEKTIVU.