008 

Annabelle Plum vystudovala Theatre Arts (Brown University, USA) a Preformance Design and Practice (Central St. Martins, UK). V době, kdy žila ve Spojených státech, se seznámila s tamější divadelní scénou a byla stážistkou u Wooster Group a později u Richarda Foremana. Zabývá se experimentálním zpěvem. Od roku 2009 žije v Praze, kde se zabývá hlasovou tvorbou, vede hlasové workshopy a učí. Od roku 2013 do roku 2015 učila Hlasovou tvorbu, jako externí pedagog na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Divadlo v netradičních prostorech. 

Annabelle Plum je zakládající členkou TOPOS KOLEKTIVU.

 

http://www.annabelleplum.com