004

Hana Hrachovinová získala magisterský titul v oboru harfa na Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Jany Bouškové. Během studií absolvovala také roční výměnný pobyt Erasmus na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Paříži ve třídě Isabelle Moretti. Kromě mnoha českých orchestrů – včetně České filharmonie a Českého národního symfonického orchestru – spolupracovala například s německým orchestrem l’Arte del mondo. Jako sólistka vystoupila s Komorní filharmonií Pardubice, Akademickými komorními sólisty a s dirigenty Leošem Svárovským, Marko Ivanovičem a Petrem Louženským. Ráda se věnuje soudobé hudbě a práci se skladateli; od roku 2014 objevuje fascinující svět hudební improvizace.